You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ES   /   CA   /   EN
Mail Gimó Roqué 935827065

Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Associats Gimó Roqué SL, com a Responsable del Tractament, amb CIF B-65.332.009, l'informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, les que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i les que pugui facilitar en converses telefòniques seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Gestionar els processos de selecció encarregats a la nostra organització.
 • Gestionar els treballs de traducció que encarregui a la nostra organització.
 • Gestió econòmica de l'empresa.
 • Recepció del seu Currículum Vitae i avaluació de la seva candidatura a llocsde treball vacants a la nostra organització.
 • Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el període de temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se'n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-les durant un període més llarg de temps), per mantenir-lo com a interessat en futurs processos de selecció (un any) o durant els anys que siguin necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària, i altres legislacions que li siguin aplicables.

L'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per fer-ho, ens pot fer arribar la seva sol·licitud per correu postal a Associats Gimó Roqué SL, Ref. Protecció de Dades, Provença 281, 5è 2ª 08037 – Barcelona, o bé per correu electrònic a l'adreça lopd@gimoroque.com.

A continuació s'amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat.

1. Responsable del Tractament

Associats Gimó Roqué SL, amb CIF: B-65.332.009, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41940, Foli 128, Full B-396421, Inscripció Primera. Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra societat, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Provença 281, 5è 2ª 08037 – Barcelona. Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l'adreçalopd@gimoroque.com.

2. Relació d'activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers i els períodes de conservació de la informació:

1. Atendre comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l'organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l'interessat faci arribar a la nostra organització.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos en què se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se'n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-les durant un període més llarg de temps.

2. Gestionar els processos de selecció encarregats a la nostra organització.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l'organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar els processos de selecció encarregats a la nostra organització, tractant les dades tant dels clients de l'organització com dels candidats als llocs de treball que s'ofereixen.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos en què se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a dos anys si s'observa que el perfil del sol·licitant pot ajustar-se a necessitats presents o futures de l'empresa. En el cas que el perfil no s'ajusti a les necessitats de l'empresa, es procedirà a la destrucció immediata de les dades.

3. Gestionar els treballs de traducció que encarregui a la nostra organització.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l'organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: dur a terme els treballs de traducció que els clients encarreguen a la nostra organització.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos en què se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se'n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-les durant un període més llarg de temps.

4. Gestió econòmica de l'empresa.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar l'activitat econòmica de l'empresa segons la legislació vigent en matèria fiscal i mercantil.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
 • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l'administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l'Agència Tributària o la Seguretat Social.
 • Període de conservació de les dades: el requerit per l'administració pública fins a l'extinció de les responsabilitats.

5. Recepció del seu Currículum Vitae i avaluació de la seva candidatura a llocsde treball vacants en la nostra organització.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l'organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: avaluació de candidatures a llocs de treball a la nostra organització.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals).
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a un any si s'observa que el perfil del sol·licitant pot ajustar-se a necessitats presents o futures de l'empresa. En el cas que el perfil no s'ajusti a les necessitats de l'empresa, es procedirà a la destrucció immediata de les dades.

6. Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.

 • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar la relació laboral amb els nostres empleats.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
 • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l'administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l'Agència Tributària o la Seguretat Social.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se'n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-les durant un període més llarg de temps.

Drets de Protecció de dades:

L'interessat, amb relació a les dades que són tractades per Associats Gimó Roqué SL,té la possibilitat d'exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part d'Associats Gimó Roqué SL de totes o part de les sevesdades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l'exercici d'aquests drets pot dirigir-se per escrit a Associats Gimó Roqué SL, acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d'aquests canals:

 • Correu electrònic: lopd@gimoroque.com
 • Correu postal: Provença 281, 5è 2ª 08037 – Barcelona, amb la referència "Protecció de Dades".
 • De forma presencial a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a l'Agencia Española de Protección de Datos Personales a través del seu web www.aepd.es.

Fem servir cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar els nostres serveis, mitjançant l'anàlisi de la seva navegació pel nostre website a partir d'un perfil elaborat segons els seus hàbits de navegació (com per exemple les pàgines visitades). Pot obtenir més informació aquí. Pot acceptar totes les cookies prement el botó 'Acceptar' o les pot rebutjar/configurar prement el botó 'Configurar'.
 
Acceptar Configurar